ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชคดี แสงไสย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโปตัสเซียม ฟอสเฟตและไนเตรดในดินนา โดยวิธีแอบซอฟชั่นสเปคโตรโฟโตเมททรีแล
หัวเรื่อง ดิน -- วิจัย;โพแทสเซียม;ฟอสเฟต;ไนเตรต;แอบซอฟชั่น สเปกโตรโฟโตเมททรี;ไอออนซีเลคทีฟอีเล็กโตรด
จำนวนหน้า 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2519