ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Neeranuch Intakaew
ชื่อเรื่อง Chemical constituents of ostodes paniculata twigs = องค์ประกอบทางเคมีของกิ่งมะคังดง
หัวเรื่อง Ostodes paniculata;Angiosperms;Plants, Flowering of
จำนวนหน้า xiii, 83 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 50-53
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2011