ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุพรรณ อุ่นนันกาศ
ชื่อเรื่อง รูปแบบของการตัดต่อ mRNA ของยีน SSSIVb ในเมล็ดที่กาลังพัฒนาของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย = Patterns of mRNA splicing of SSSIVb gene in developing seeds of Thai Native Rice Cultivars
หัวเรื่อง ข้าว -- เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ;ข้าว -- ยีน;ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
จำนวนหน้า ฑ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557