ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุภาวดี อินถาเครือ
ชื่อเรื่อง การสกัดคุณลักษณะของภาพโดยใช้เทคนิคโซเบลสำหรับการแทนรูปภาพอักษรเบรลล์ = Image feature extraction using sobel technique for braille image representation
หัวเรื่อง อักษรเบรลล์;คนตาบอด -- หนังสือและการอ่าน
จำนวนหน้า ฌ, 44 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [45]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555