ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพคุณ บุญปลอด
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของเกษตรกร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นผักหวานป่าในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่);ผักหวานป่า;เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม;การสื่อสารทางการเกษตร -- ฮอด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539