ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยมาส ตัณฑ์เจริญรัตน์
ชื่อเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีในการวัดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดงของนกกระทาญี่ปุ่น
หัวเรื่อง นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- ไข่;โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์;โคเลสเตอรอล;นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น
จำนวนหน้า ฑ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545