ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรพรรณ จันทรังษี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคขาวลำพูน โคนมลูกผสม และโคนมพันธุ์แท้ฟรีเชี่ยนด้วยไมโครแซทเทลไลท์ที่สัมพันธ์กับการผลิตน้ำนม
หัวเรื่อง โคขาวลำพูน;โคนม;โค -- พันธุ์
จำนวนหน้า ฏ, 53 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545