ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต กีรติการกุล
ชื่อเรื่อง การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านฮอร์โมนโซมาโตสะแตตินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันในไก่พื้นเมืองและหนูขาว
หัวเรื่อง ไก่พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต;หนูขาว -- การเจริญเติบโต;ไขมัน;ภูมิคุ้มกัน;โซมาโตสะแตติน;ฮอร์โมน
จำนวนหน้า ฐ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545