ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิติวรรณ บุญญวรรณ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการความรู้การเกษตรและลักษณะการรับสารทางวิทยุกระจายเสียงของเกษตรกรบ้านหัวป่าห้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- บริการสารสนเทศ;รายการวิทยุ;บ้านหัวป่าห้า (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฑ, [128] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538