ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์สิทธิ์ อาชา
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร;สหกรณ์การเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่) -- บุคลากร
จำนวนหน้า ฏ, 98 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541