ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระเดช พรหมวงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธการส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าของโครงการพัฒนาที่สูง ไทย-นอรเว และโครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูงไทย-ออสเตรเลีย
หัวเรื่อง โครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเวย์;โครงการพัฒนาเขตพื้นที่สูงไทย-ออสเตรเลีย;กาแฟ;เย้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 128 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536