ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สถาพร สมศักดิ์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนำร่องปลูกป่าพัฒนาชุมชน มูลนิธิ วันพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง การปลูกป่า -- ท่าวังผา (น่าน);ป่าไม้และการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ท่าวังผา (น่าน);มูลนิธิวันพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9;โครงการนำร่องปลูกป่าพัฒนาชุมชน
จำนวนหน้า ฌ, 68 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541