ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุเทพ บุตรเหม
ชื่อเรื่อง ความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพนอกการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);สินเชื่อ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ฎ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539