ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย ร่องพืช
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่;ครูเกษตร -- เชียงใหม่;การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 120 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539