ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิติกานต์ พรานพนัส
ชื่อเรื่อง การเกษตรเชิงอนุรักษ์ของเกษตรกร กรณีศึกษาหมู่บ้านอาแบ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง การส่งเสริมการเกษตร -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย);เกษตรกร -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย);หมู่บ้าน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
จำนวนหน้า ญ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541