ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัศวิน ศรีภักดี
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรยังชีพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- สันทราย (เชียงใหม่);เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การตัดสินใจ;โครงการเกษตรยังชีพ
จำนวนหน้า 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544