ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Thapanon Settheeworrart
ชื่อเรื่อง Single crystal structures and thermal and magnetic properties of organic hybrid vanadium oxide polymeric frameworks prepared by a hydrothermal technique = โครงสร้างผลึกเดี่ยว สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายพอลิเมอร์วาเนเดียมออกไซด์ผสมกับโมเลกุลอินทรีย์ที่เตรียมโดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล
หัวเรื่อง Crystallography
จำนวนหน้า xxvii, 173 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 113-117
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007