ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยรรยง ศรีเจริญ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของชาวเขาต่อการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตลุ่มน้ำแม่แพลม ตามโครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น
หัวเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่;การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงใหม่;ชาวเขา;โครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น;แม่น้ำแม่แพลม
จำนวนหน้า ฎ, 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539