ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rattana Jongkol
ชื่อเรื่อง Syntheses of tetrahydro-4'-carbomethoxy-5'-alkyl-2'-furanone-3'-spiro-11-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracenes as precursors for preparation of a-methylene-y-alkyl-b-carboxylic-y-butyrolactones via acylation and tandem reduction-ring closure reactions = การสังเคราะห์เตตระไฮโดร-4-คาร์โบเมทอกซี-5-แอลคิล-2-ฟิวราโนน-3-สไปโร-11-9,10-ไดไฮโดร-9,10-เอทาโนแอนทราซีนเป็นสารตั้งต้นสำหรับการเตรียม แอลฟา-เมทิลีน-แกมมา-แอลคิล-บีตา-คาร์บอกซิลิก-แกมา-บิวทิโรแลคโทน ผ่านปฎิกิริยาเอซิเลชันและแทนเดมรีดักชัน-การปิดวง
หัวเรื่อง Chemistry;Chemistry, Analytic
จำนวนหน้า xxii, 168 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 106-109
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007