ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาณัติ เจริญพงษ์
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของระดับน้ำ การให้ร่มเงา และสารกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชคางกบคางไก่ในหอมแดง
หัวเรื่อง หอม;วัชพืช -- การเจริญเติบโต;ยากำจัดวัชพืช
จำนวนหน้า ฎ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539