ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พินณพา บัวดวง
ชื่อเรื่อง ผลของสารเคมีและสารกำจัดแมลงชีวภาพต่อเพลี้ยอ่อนส้ม คุณภาพผลและการตกค้างของสารเคมีในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of chemicals and bio-insecticides on citrus aphids, fruit quality and chemical residue in tangerine fruit cv. Sai Nam Phung
หัวเรื่อง สารเคมี;ยากำจัดศัตรูพืช;ส้ม
จำนวนหน้า ญ, 58 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551