ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนกฤตย์ บุญยฤทธิ์
ชื่อเรื่อง การตรึงและการสะสมไนโตรเจนของถั่วเหลืองในแต่ละระดับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และความหนาแน่นของต้นปลูก
หัวเรื่อง ถั่วเหลือง;ไนโตรเจน;ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย;ปุ๋ยไนโตรเจน
จำนวนหน้า ธ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538