ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจน์ วัจนะภูมิ
ชื่อเรื่อง เสถียรภาพของผลผลิตและคุณภาพเพื่อการทำมอลท์ของข้าวบาร์เลย์ภายใต้สภาพวันปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน
หัวเรื่อง ข้าวบาร์เลย์ -- การปลูก;ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย;ปุ๋ยไนโตรเจน;มอลท์;ข้าวมอลท์
จำนวนหน้า 118 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538