ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ชื่อเรื่อง การคาดคะเนความงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมล็ดข้าวบาร์เลย์โดยใช้ดัชนีความแข็งแรงของเมล็ด
หัวเรื่อง ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์;การงอกของเมล็ด;เมล็ดพันธุ์ -- การเจริญเติบโต;กล้า
จำนวนหน้า ฌ, 53 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 35-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539