ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิต และโปรตีนในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์
หัวเรื่อง ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์;ปุ๋ยไนโตรเจน;ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย;โปรตีน
จำนวนหน้า ฎ, 41 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 30-34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539