ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เนตรดาว ทศพร
ชื่อเรื่อง ผลของปริมาณน้ำและปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันของคำฝอยพันธุ์พานทอง
หัวเรื่อง คำฝอย -- พันธุ์พานทอง;คำฝอย -- ปุ๋ย;คำฝอย -- การเจริญเติบโต;คำฝอย -- เมล็ดพันธุ์;น้ำมันพืช
จำนวนหน้า ฑ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545