ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรา บัวพันธ์
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์และลูกผสมชั่วที่ 1 ต่อการขาดธาตุโบรอน
หัวเรื่อง ข้าวบาร์เลย์ -- การเจริญเติบโต;พันธุกรรม;โบรอน;ข้าวบาร์เลย์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545