ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ละอองดาว แสงหล้า
ชื่อเรื่อง การพัฒนาของเมล็ดและการสะสมโปรตีนของเมล็ดข้าวบาร์เลย์ 2 พันธุ์
หัวเรื่อง ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์;ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์;โปรตีน
จำนวนหน้า ฐ, 64 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [39]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538