ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทนา ยะจา
ชื่อเรื่อง การคาดคะเนความมีชีวิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจาก ความสัมพันธ์ของความชื้นเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษา = Prediction of soybean seed viability and quality in relation to seed moisture content and storage temperature
หัวเรื่อง ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์;เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา;เมล็ดพันธุ์ -- ความชื้น
จำนวนหน้า ญ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [36]-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547