ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภิญโญ ศิรินันท์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม และจุลธาตุต่อคุณภาพและผลผลิตของส้มเขียวหวาน ที่ปลูกในดินชุดเชียงคาน
หัวเรื่อง ส้มเขียวหวาน -- ดิน;ส้มเขียวหวาน -- ปุ๋ย;ปุ๋ยไนโตรเจน;ปุ๋ยฟอสเฟต;ปุ๋ยโปแตสเซียม;ดิน -- น่าน
จำนวนหน้า ฒ, 164 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539