ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์จิราภรณ์ บุญประสพ
ชื่อเรื่อง ระดับความจุการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของดินที่เหมาะสมต่อการเลือกใช้เทคนิคเมทริกซ์แมทชิงและสแตนดาร์ดแอดดิชันในการวิเคราะห์ธาตุต่างๆด้วยอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
หัวเรื่อง ดิน;ไอออน;ธาตุ
จำนวนหน้า 52 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 36-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545