ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แขจรรยา สุตาคำ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชากรผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) กับการติดผลของลำไย
หัวเรื่อง การผสมพันธุ์พืชโดยแมลง;ลำไย -- เชียงใหม่ -- การขยายพันธุ์;ผึ้ง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฎวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชากีฎวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541