ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรัปสร สุนทรสิงห์
ชื่อเรื่อง ความต้องการสารสนเทศของเกษตรอำเภอในเขตภาคเหนือผ่านทางส่งเสริมเน็ท
หัวเรื่อง การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ);ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม;เกษตรอำเภอ -- ไทย (ภาคเหนือ);เครือข่ายสารสนเทศ -- ไทย (ภาคเหนือ);อินเตอร์เน็ต;สารสนเทศ
จำนวนหน้า ฎ, 112 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542