ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร
ชื่อเรื่อง การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านโรค
หัวเรื่อง โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม;แบคทีเรีย;มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
จำนวนหน้า ฐ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542