ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Janchai Yana
ชื่อเรื่อง Molecular dynamic simulations of nafion membrane in a fuel cell = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของแนฟิออนเมมเบรนในเซลล์เชื้อเพลิง
หัวเรื่อง Dynamics;Simulation methods
จำนวนหน้า xix, 94 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [70]-73
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008