ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกทิพย์ แก้วจันดี
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความเหมาะสมของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยและสัดส่วนจากข้อมูลที่มาจากการสำรวจตัวอย่าง = Detecting the validity of mean and proportion confidence interval based on data from sample survey
หัวเรื่อง ช่วงความเชื่อมั่น;การทดสอบสมมติฐาน;คณิตศาสตร์สถิติ
จำนวนหน้า ฒ, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552