ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Napaporn Wannaprom
ชื่อเรื่อง Development of sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates = การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปิลลรีอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการหาปริมาณไซอาโลไกลโคคอนจูเกต
หัวเรื่อง Capillary analysis;Flow injection analysis
จำนวนหน้า xv, 88 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [66]-69
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008