ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุมพล เสมาขันธ์
ชื่อเรื่อง สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียน ในจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การสอบ;สถิติวิเคราะห์;นักเรียน -- ลำพูน;สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
จำนวนหน้า ฉ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538