ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริ คูอาริยะกุล
ชื่อเรื่อง สถิติวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทรายละเอียดสูง
หัวเรื่อง สถิติวิเคราะห์;การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล;ดาวเทียม -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล;ที่ดิน -- เชียงใหม่;ที่ดิน -- ลำพูน;การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่;การใช้ที่ดิน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ณ, 134 แผ่น : ตาราง, กราฟ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545