ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์เงินคงคลังของคลังจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง การวิเคราะห์การถดถอย;การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ;การวิเคราะห์ความแปรปรวน;เงินคงคลัง;การเงิน -- ลำพูน
จำนวนหน้า จ, [85] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536