ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
ชื่อเรื่อง สถิติวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน :กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่;สถิติวิเคราะห์;การวิเคราะห์ความแปรปรวน;อาชญากรรมวัยรุ่น -- เชียงใหม่;อาชญากรรมของเด็ก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ช, 84 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถิติประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538