ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แววตา สุวรรณรินทร์
ชื่อเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้านจากแมดไปสู่ บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Indigenous vegetables knowlede transfer process from BAn Maed to Ban Song nuea, Talad sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province
หัวเรื่อง ผักพื้นบ้าน -- มหาสารคาม;การเรียนรู้
จำนวนหน้า ฑ,304 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552