ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุกฤษฎ์ กาญจนวงศ์
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอู่ซ่อมรถ = Customer relationship management system for garage
หัวเรื่อง อู่ซ่อมรถยนต์;รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฎ, 204 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554