ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรพร วีระชาติ
ชื่อเรื่อง การทำแห้งแก้วมังกรด้วยกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับการทำแห้งด้วยลมร้อน = Drying of Dragon fruit by combined osmotic dehydration - hot air process
หัวเรื่อง อาหาร -- การทำแห้ง;แก้วมังกร;กระบวนการออสโมติก;ผลไม้ -- การอบแห้ง
จำนวนหน้า ถ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553