ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษติยา อุตรอินทร์
ชื่อเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันภายใต้สุญญากาศของผักกาดหอมห่อ = Optimal precooling conditions for iceberg lettuce using vacuum cooling system
หัวเรื่อง ผักกาดหอม;การลดอุณหภูมิผลิตผลเกษตร;ผักกาดหอมห่อ -- การเก็บและรักษา
จำนวนหน้า ฒ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552