ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนอง จรินทร
ชื่อเรื่อง จำนวนผลต่อช่อและระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอนอกฤดู = Number of fruit per cluster and harvesting time affecting quality during storage of the off season longan cv. Daw
หัวเรื่อง ลำไย -- พันธุ์ดอ;ลำไย -- การเก็บเกี่ยว;ลำไย -- การเก็บและรักษา
จำนวนหน้า 116 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ :bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา b 2552