ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จีราภรณ์ ศิรินันท์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณริมน้ำและการสะสมคาร์บอน บริเวณฝายชะลอน้ำ บ้านทาป่าเปา อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน = Relation between riparian vegetation and carbon sequestration at check dam areas, Tha Papao Village, Mae Tha District, Lamphun Province
หัวเรื่อง พืช;คาร์บอน;ฝาย
จำนวนหน้า ฑ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555