ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Supharphorn Kasiwad
ชื่อเรื่อง Development of flow injection system for determination of chromium (III) and on-lin preconcentration = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโครเมียม (III) และการเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์
หัวเรื่อง Instrumental analysis;Flow injection analysis
จำนวนหน้า xi, 56 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [40]-42
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005