ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนภัทร แก้วโภคา
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยการฝึกด้วยน้ำหนักแบบปลายปิดและปลายเปิดต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา และการยืนกระโดดไกล
หัวเรื่อง การกระโดดไกล;การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ;ขา;นักกรีฑา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 49 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [32]-34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545