ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภกร กรุณามิตร
ชื่อเรื่อง ผลของการบริโภคกล้วยหอมที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนในร่างกาย และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพแอโรบิค
หัวเรื่อง การออกกำลังกาย;กล้วยหอม;ออกซิเจน;สารเคมี
จำนวนหน้า ช, 34 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [21]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545